Rang Undang-Undang Perumahan Rakyat 1Malaysia (PR1MA) Bantu Golongan Pendapatan Sederhana - AsRaFF RuSLaN

Rang Undang-Undang Perumahan Rakyat 1Malaysia (PR1MA) Bantu Golongan Pendapatan SederhanaDatuk Seri Najib Razak berkata Rang Undang-Undang Perumahan Rakyat 1Malaysia (PR1MA) penting bagi menangani dengan segera masalah tekanan kewangan yang dihadapi oleh golongan rakyat berpendapatan sederhana yang tinggal di bandar dan pinggir bandar. 

Perdana Menteri berkata rang undang-undang itu diperkenalkan untuk mengawal selia perkara-perkara yang berhubung dengan pembangunan dan pembinaan perumahan, infrastruktur dan kemudahan di bawah program Perumahan PR1MA dan membolehkan penubuhan satu badan berkanun yang diasingkan iaitu PR1MA Corporation Malaysia.


Beliau berkata penubuhan PR1MA Malaysia sebagai satu institusi yang mempunyai fokus khusus dan mampu mengambil tindakan-tindakan strategik bagi menangani isu tekanan kewangan golongan berpendapatan sederhana serta dapat memastikan isu-isu itu ditangani secara efisyen dan efektif.
Tag : Public
0 Komentar untuk "Rang Undang-Undang Perumahan Rakyat 1Malaysia (PR1MA) Bantu Golongan Pendapatan Sederhana"
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Back To Top